VISIE

We willen leven vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid, organische groei en het bewustzijn dat alles er al is. In authentieke verbinding en samenwerking met onszelf, elkaar en de natuur. Om dat in de praktijk te brengen hebben we onze visie uitgewerkt in zes uitgangspunten.

MISSIE

Een ecodorp (75-100 inwoners) opzetten waarin mensen grotendeels zelfvoorzienend kunnen leven en samenwerken, vanuit ieders eigen kracht en potentie. Daarmee dragen we bij aan zinvoller leven, in harmonie met de omgeving en de aarde als geheel.

Met Hunkapi Circle creëren we een kerngroep die de basis legt voor dit ecodorp. Als eerste concrete stap willen we samenwonen op een tijdelijke plek om onze plannen verder vorm te geven en onze ideeën in pilot vorm uit te proberen in de praktijk. Vanuit daar zullen we doorgroeien naar een permanente plek en het uiteindelijke ecodorp.

BEWUSTZIJN & HOLISME

Onze visie is dat we onderdeel zijn van het ecosysteem van de aarde. We integreren opnieuw en bewust hierin en maken gebruik van de wijsheid, overvloed en ritmes die de natuur ons biedt. Daarin past:

 • Bewust omgaan met consumptie, bijvoorbeeld voeding, media, spullen, etc.

 • Natuurlijke groei en ontwikkeling van mens, dier en natuur in verbinding met jezelf de ander en de groep.

 • Toepassen van holistische en natuurlijke principes ter ondersteuning van lichamelijke en mentale gezondheid.

 • Persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, reflectie, jezelf laten spiegelen en steunen in een omgeving waar je open en kwetsbaar opstellen wordt gewaardeerd en aangemoedigd.

CO-CREATIE

Samen bouwen we aan onze community en dragen de verantwoordelijkheid daarvoor. Door samen te werken groeien we als geheel.

 • Deelname aan community werkzaamheden en activiteiten, bijvoorbeeld besluitvorming, klussen, tuinonderhoud, administratie, leuke activiteiten.

 • Het samen oppakken van individuele en groepsprojecten.

ECOLOGIE

In het bouwen van voorzieningen en gebruiksvoorwerpen, landbouw en onze energiehuishouding willen we samenwerken mét de natuur, in plaats van er tegen vechten. Op slimme manieren gebruikmaken van wat het land ons te bieden heeft en voorzien zijn van wat we als mens nodig hebben.

 • Inzetten van duurzame landbouwtechnieken door het toepassen van bijvoorbeeld permacultuur, bewuste landschapsinrichting en regeneratieve landbouw.

 • Duurzame waterhuishouding door bijvoorbeeld bewust watergebruik, water uit eigen bron en water lokaal zuiveren en infiltreren.

 • Circulair en duurzaam bouwen met zoveel mogelijk natuurlijke en gerecyclede materialen.

 • Zoveel mogelijk zelfvoorziening op het vlak van energie, voedsel, (bouw-)materialen en het vervaardigen van technisch eenvoudige gebruiksvoorwerpen.

COMMUNICATIE

We communiceren op een open en gelijkwaardige manier met elkaar.

 • Gebruikmaken van methodes zoals geweldloze communicatie, radicale eerlijkheid, consensus en clearing.

 • Het ontwikkelen van groepswijsheid door middel van reflectie en feedback.

 • Samen constructief omgaan met wrijving en conflicten.

 • Regelmatig bij elkaar komen voor bijvoorbeeld counsel, deelrondes, stembevrijding, etc.

 • Het erkennen en faciliteren van persoonlijke behoeften, bijvoorbeeld terugtrekken en tijd voor jezelf nemen.

BESLUITVORMING

We passen sociocratie toe om tot gezamenlijke besluiten te komen.

 • Sociocratie werkt om beslissingen snel en gedragen te kunnen nemen.

 • Samen verdiepen we ons in hoe we sociocratie effectief kunnen toepassen en vormgeven voor onze groep, bijvoorbeeld door training.

HET LEVEN VIEREN

We vinden het belangrijk om het leven en onszelf te vieren! Leven in een community is niet alleen maar hard werken. Kleine en grote momenten samen vieren draagt bij aan het groepsgevoel en het gevoel van zingeving.

 • Stilstaan bij de jaarfeesten, waarbij we inspiratie halen uit cultuur historische bronnen.

 • Samen groepsrituelen ontwikkelen.

 • Missers erkennen als leermomenten en deze samen vieren.

 • Stilstaan bij belangrijke momenten in de community.

VISIE

We willen leven vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid, organische groei en het bewustzijn dat alles er al is. In authentieke verbinding en samenwerking met onszelf, elkaar en de natuur. Om dat in de praktijk te brengen hebben we onze visie uitgewerkt in zes uitgangspunten.

MISSIE

Een ecodorp (75-100 inwoners) opzetten waarin mensen grotendeels zelfvoorzienend kunnen leven en samenwerken, vanuit ieders eigen kracht en potentie. Daarmee dragen we bij aan zinvoller leven, in harmonie met de omgeving en de aarde als geheel.

Met Hunkapi Circle creëren we een kerngroep die de basis legt voor dit ecodorp. Als eerste concrete stap willen we samenwonen op een tijdelijke plek om onze plannen verder vorm te geven en onze ideeën in pilot vorm uit te proberen in de praktijk. Vanuit daar zullen we doorgroeien naar een permanente plek en het uiteindelijke ecodorp.

BEWUSTZIJN & HOLISME

Onze visie is dat we onderdeel zijn van het ecosysteem van de aarde. We integreren opnieuw en bewust hierin en maken gebruik van de wijsheid, overvloed en ritmes die de natuur ons biedt. Daarin past:

 • Bewust omgaan met consumptie, bijvoorbeeld voeding, media, spullen, etc.

 • Natuurlijke groei en ontwikkeling van mens, dier en natuur in verbinding met jezelf, de ander en de groep.

 • Toepassen van holistische en natuurlijke principes ter ondersteuning van lichamelijke en mentale gezondheid.

 • Persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, reflectie, jezelf laten spiegelen en steunen in een omgeving waar je open en kwetsbaar opstellen wordt gewaardeerd en aangemoedigd.

CO-CREATIE

Samen bouwen we aan onze community en dragen de verantwoordelijkheid daarvoor. Door samen te werken groeien we als geheel.

 • Deelname aan community werkzaamheden en activiteiten, bijvoorbeeld besluitvorming, klussen, tuinonderhoud, administratie, leuke activiteiten.

 • Het samen oppakken van individuele en groepsprojecten.

ECOLOGIE

In het bouwen van voorzieningen en gebruiksvoorwerpen, landbouw en onze energiehuishouding willen we samenwerken mét de natuur, in plaats van er tegen vechten. Op slimme manieren gebruikmaken van wat het land ons te bieden heeft en voorzien zijn van wat we als mens nodig hebben.

 • Inzetten van duurzame landbouwtechnieken door het toepassen van bijvoorbeeld permacultuur, bewuste landschapsinrichting en regeneratieve landbouw.

 • Duurzame waterhuishouding door bijvoorbeeld bewust watergebruik, water uit eigen bron en water lokaal zuiveren en infiltreren.

 • Circulair en duurzaam bouwen met zoveel mogelijk natuurlijke en gerecyclede materialen.

 • Zoveel mogelijk zelfvoorziening op het vlak van energie, voedsel, (bouw-)materialen en het vervaardigen van technisch eenvoudige gebruiksvoorwerpen.

COMMUNICATIE

We communiceren op een open en gelijkwaardige manier met elkaar.

 • Gebruik maken van methodes zoals geweldloze communicatie, radicale eerlijkheid, consensus en clearing.

 • Het ontwikkelen van groepswijsheid door middel van reflectie en feedback.

 • Samen constructief omgaan met wrijving en conflicten.

 • Regelmatig bij elkaar komen voor bijvoorbeeld  counsel, deelrondes of stembevrijding.

 • Het erkennen en faciliteren van persoonlijke behoeften, bijvoorbeeld terugtrekken en tijd voor jezelf nemen.

BESLUITVORMING

We passen sociocratie toe om tot gezamenlijke besluiten te komen.

 • Sociocratie werkt om beslissingen snel en gedragen te kunnen nemen.

 • Samen verdiepen we ons in hoe we sociocratie effectief kunnen toepassen en vormgeven voor onze groep, bijvoorbeeld door training.

HET LEVEN VIEREN

We vinden het belangrijk om het leven en onszelf te vieren! Leven in een community is niet alleen maar hard werken. Kleine en grote momenten samen vieren draagt bij aan het groepsgevoel en het gevoel van zingeving.

 • Stilstaan bij de jaarfeesten, waarbij we inspiratie halen uit cultuur historische bronnen.

 • Samen groepsrituelen ontwikkelen.

 • Missers erkennen als leermomenten en deze samen vieren.

 • Stilstaan bij belangrijke momenten in de community.

Nieuwe kerngroepleden gezocht!

Heb je interesse om onze groep te komen versterken?

Meer Info