Het groeiende Bronplan

door Dieuwke en Femke

Peinzen. Voelen. In gesprek zijn. Aangestoken raken. Schrijven. In cirkels.

We zijn als kerngroep van Hunkapi Circle  bezig met het maken van ons bronplan: een plan met daarin onze ideeën over de concrete, praktische uitwerking van onze visie en missie. Hoe willen we dat ecodorp Hunkapi met 75 tot 100 bewoners er in de praktijk uitziet? Hoe willen we het in authentieke verbinding leven met onszelf, elkaar en de natuur vormgeven? En wat houdt zelfvoorzienend leven voor ons precies in?

Momenteel voeren we in cirkels gesprekken over verschillende onderwerpen. Hoe zien we het eventueel samenleven met dieren bijvoorbeeld voor ons en de verhouding van werkzaamheden binnen en buiten de woongemeenschap? Door deze gesprekken oefenen we direct met sociocratische besluitvorming. Stap voor stap schrijven we het bronplan zelf, dat op deze manier groeit en ontwikkelt.

We laten ons deels inspireren door anderen, bijvoorbeeld in een gedeelte over zelfvoorzienend leven:

Zelfvoorzienend leven betekent niet ‘teruggaan’ naar de acceptatie van een lagere levensstandaard. In tegenstelling, het is streven naar een hoge levensstandaard, voor vers voedsel dat op biologische wijze is gegroeid, voor het goede leven in een fijne omgeving, voor een gezond lichaam en een heldere geest dat ontstaat door hard, gevarieerd werk in de buitenlucht, en voor de voldoening die ontstaat door het succesvol uitvoeren van moeilijke en ingewikkelde taken.
~ John Seymour; The New Complete Book Of Self Sufficiency, vertaald

Erna werken we onder meer onze ideeën uit over een eigen voedselvoorziening. Welke rollen spelen bewoners daar bijvoorbeeld bij, op meer dagelijkse basis dan wel bij gezamenlijk oogsten? Ook schrijven we hoe we landbouw en waterhuishouding als onderdeel van de rest van het landschap en de natuurlijke kringlopen willen vormgeven.

Als ik eerlijk ben, raak ik soms in het geregel en het afstemmen voor andere  werkzaamheden als kerngroeplid een beetje kwijt waarvoor ik dit doe. Het groeiende bronplan trekt me dan weer naar de kern. Zoals mijn favoriete science fiction-schrijver Ursula K. Le Guin schreef : ‘Heel zijn is deel zijn’. Ik voel me heel als ik onderdeel ben van iets groters. Een streven, een missie naar anders samenleven, zowel met jezelf als met de ander als met de natuur. Een gezondere manier, een hogere levensstandaard. Dat is wat we met het bronplan in kaart willen brengen.

Wil je meer informatie over het bronplan? Wil je meedenken of -doen? Laat het ons weten per mail of via de Whatsappgroep Hunkapi Vriendenkring!